Wady postawy

Przyczyną powstania wad postawy jest najczęściej zaburzenie kontroli prawidłowej postawy i utrzymania równowagi, która może być zaburzona przez różne czynniki prowadzące w przyszłości do odchyleń od cech uznanych za prawidłowe.

Wady postawy mogą być przyczyną obniżenia napięcia mięśni, inaczej hipotonia, która powoduje osłabienie ich i brak kontroli nad postawą. W przyszłości takie wady postawy mogą prowadzić do poważnych i nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.
Siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej to główne przyczyny wad postawy. Działania zapobiegawcze powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż niezauważone w wieku dziecięcym, mogą w przyszłości prowadzić do poważnych schorzeń.

Również wynikiem wad postawy mogą być wady wzroku, słuchu, nieprawidłowych nawyków z utrzymaniem pozycji, czy też przewlekłych schorzeń układu oddechowego. Najczęściej wady postawy powstają już w wieku dziecięcym, kiedy kręgosłup znajduje się w fazie wzrostu. Brak kontroli prawidłowej postawy może mieć poważne skutki w wieku dorosłym.
Zmniejszenie lub cofnięcie się wad postawy i skrzywień kręgosłupa od wdrożenia przestrzegania właściwego trybu życia oraz natychmiastowego rozpoczęcia odpowiednich i systematycznych ćwiczeń po zauważeniu nieprawidłowości w postawie. Tylko przez przestrzeganie odpowiedniego trybu życia i wyrabianie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy oraz odpowiednie ćwiczenia korekcyjne można usunąć przyczyny wad i niedopuszczanie do ich utrwalenia.

Najczęstsze wady postawy:

* Plecy płaskie powstają na skutek siedzącego trybu życia i braku aktywności fizycznej, wad wrodzonych kości i mięśni. Kręgosłup jest wtedy zbyt prosty, co nie pozwala na odpowiednią amortyzację i nie zapewnia prawidłowego funkcjonowania narządów wewnętrznych.
* Plecy okrągłe (inaczej Kifoza) – powstają w wyniku długotrwałego przebywania w pochylonej pozycji, wad wrodzonych, zwyrodnienie choroby kości.
* Plecy wklęsłe powstają w wyniku siedzącego trybu życia, braku aktywności fizycznej, otyłości brzusznej. Może być też przyczyną bólów krzyża, bolesnych miesiączek u dziewcząt czy nieprawidłowościami w stawach biodrowych.
* Plecy wklęsło-okrągłe są następstwem pogłębienia kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej.